Mae Fah Luang-Chiang Rai International Airport

โครงการซื้อขายกล้อง CCTV พาโนราม่า ชนิดความละเอียดสูง พร้อมติดตั้ง (ระบบ Runway Monitoring CCTV) จำนวน 2 ระบบ
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สัญญาเลขที่ กพ.บท.ซ 00014/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

Visitors: 7,790